Adam Stępka

Omdlenie

1. Definicje Zgodnie z definicją omdleniem przyjęto nazywać przemijającą utratę przytomności spowodowaną hipoperfuzją mózgu, charakteryzującą

W badaniu podmiotowym Zespół ratownictwa medycznego wezwano do 79-letniej kobiety z powodu zasłabnięcia oraz uczucia