ALS

  • Strategia trzech wyładowań
    Posted in: Ratownictwo

    Strategia trzech wyładowań “jedno po drugim” (in. skumulowana defibrylacja) znana jest od 2010 roku. Początkowo zalecano jej wykonanie wyłącznie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) w mechanizmie migotania komór i częstoskurczu komorowego bez tętna (VF/pVT) podczas cewnikowania serca lub u pacjentów monitorowanych w bezpośrednim okresie po zabiegach kardiochirurgicznych. Wytyczne ERC 2015 rozszerzyły te wskazania zalecając […]