udostępninie

  • Dokumentacja medyczna
    Posted in: Prawo

    Udzielając świadczeń zdrowotnych w ramach zespołu ratownictwa medycznego codziennie wytwarzamy dokumentację medyczną. Być może dla części z nas stanowi ona jedynie stos makulatury. Jednak niewłaściwe obchodzenie się z dokumentacją medyczną może przysporzyć niemałych problemów. Czym jest dokumentacja medyczna Na samym wstępie wypada zastanowić się, czy dokumentację wytwarzaną przez zespoły ratownictwa medycznego można określić mianem dokumentacji […]