wytyczne

Omdlenie

1. Definicje Zgodnie z definicją omdleniem przyjęto nazywać przemijającą utratę przytomności spowodowaną hipoperfuzją mózgu, charakteryzującą